Język / Language
PL
EN
Projekty

Obecnie Gewind posiada w swoim portfelu inwestycyjnym projekty farm wiatrowych na terenie całej Polski o łącznej planowanej mocy zainstalowanej około 100 MW. Nasza strategia obejmuje zarówno akwizycje rozpoczętych projektów farm wiatrowych jak i rozwój własnych projektów greenfield.

Od początku działalności naszym celem był ciągły i przejrzysty rozwój obecnych inwestycji oraz dalsze poszerzanie portfela inwestycyjnego przy zachowaniu wysokich standardów działalności, takich jak:

  • Długoterminowa współpraca z właścicielami gruntów pod farmy wiatrowe poprzez zrozumiałe, precyzyjne i wiarygodne umowy dzierżaw, korzystne dla obu stron transakcji;
  • Przejrzysta i uczciwa kooperacja z gminami i społecznościami lokalnymi w ramach różnych programów sponsorskich na rzecz organizacji samorządowych i społecznych;
  • Dokładne i obszerne analizy wszystkich czynników środowiskowych, w celu minimalizacji wpływu inwestycji na lokalną społeczność, florę i faunę;
  • Profesjonalny monitoring warunków wietrznych za pomocą specjalistycznego sprzętu pomiarowego i we współpracy z renomowanymi konsultantami w zakresie energetyki wiatrowej w celu maksymalizacji produktywności elektrowni wiatrowych;
  • Ciągłe podnoszenie jakości naszej pracy poprzez współpracę z najlepszymi specjalistami z branży energetyki wiatrowej w Polsce oraz korzystanie z know-how grupy Gesfinu z Portugalii