Język / Language
PL
EN
Nota prawna

Wszelkie teksty, zdjęcia, elementy graficzne oraz inne materiały zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego są prawnie chronione. Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Gewind Sp. z o.o.

Gewind Sp. z o.o. informuje i zastrzega, że dane i informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług klientom i partnerom Gewind i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Pomimo, że Gewind Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje umieszczone na stronach niniejszego serwisu internetowego były ścisłe i aktualne, Gewind Sp. z o.o. nie daje gwarancji co do treści, którą wprowadzono do niniejszego serwisu internetowego. Gewind Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność i kompletność danych i informacji przedstawionych w serwisie oraz że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem ich wykorzystania. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Otrzymując dostęp do stron niniejszego serwisu internetowego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.