Język / Language
PL
EN
Energia wiatrowa w Polsce

Znaczna część zainstalowanej mocy energii elektrycznej w Polsce pochodzi z elektrowni starszych niż 25 lat i emitujących znaczne zanieczyszczenia. Szacuje się że do roku 2030 Polska będzie potrzebowała dodatkowych 25GW nowej zainstalowanej mocy produkcyjnej energii elektrycznej.

W celu zapewnienia zgodności z wytycznymi Unii Europejskiej odnośnie produkcji energii i ochrony środowiska, Polska przyjęła system kwot, zgodnie z którym określona część produkcji energii elektrycznej musi pochodzić z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

W celu osiągnięcia celów wyznaczonych przez protokół z Kioto, polski rząd wyznaczył zadanie osiągnięcia do końca 2010 roku 2.000MW zainstalowanej mocy z OZE, a do roku 2020 zainstalowana moc OZE powinna wynosić co najmniej 15% (7 % w 2009).

Energia wiatrowa na świecie

Zainstalowana moc elektrowni wiatrowych na całym świecie wynosi około 94.000 MW. Niemcy to największy producent energii z wiatru na świecie z mocą zainstalowaną 22.247 MW, Stany Zjednoczone znajdują się na drugiej pozycji z 16.818 MW. Na trzecim miejscu pod względem zainstalowanej mocy znajduje się Hiszpania, z 15.145 MW.

Tempo wzrostu w energetyce wiatrowej jest imponujące. W 2006 roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych zainstalowano 5.244 MW mocy z elektrowni wiatrowych, w Niemczech 1.667 MW, w Hiszpanii 3.522 MW, a  w Chinach 3.449 MW.

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest uważany za kluczowy element bezpieczeństwa energetycznego oraz przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu na świecie.