Język / Language
PL
EN
Gewind

Gewind jest częścią portugalskiego holdingu Gesfinu działającego w branży nieruchomości, ochrony środowiska oraz energetyki.

Gewind jest pierwszym zagranicznym przedsięwzięciem grupy GESFINU mającym na celu dywersyfikację portfela inwestycyjnego Gesfinu na inne rynki, w szczególności na rynek polski. Inwestycje Gewind w Polsce skierowane są w szczególności na sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Gewind kierowany jest przez grupę project menedżerów i specjalistów w zakresie finansów, którzy wraz ze współpracującymi zewnętrznymi doradcami w różnych dziedzinach technicznych rozwijają projekty parków wiatrowych na terenie Polski. Strategią Gewind jest realizacja inwestycji, a następnie eksploatacja i zarządzanie wybudowanymi parkami wiatrowymi.


Plan polaczenia Porwind sp Z. O.O i Popielawy sp Z. O.O z Gewind Sp. z O.O.

Grupa Gesfinu

Gesfinu jest portugalskim, rodzinnym holdingiem skupiającym spółki z sektora nieruchomości, ochrony środowiska oraz energetyki.

W branży nieruchomości Grupa Gesfinu jest odpowiedzialna za wybudowanie ponad 1500 mieszkań i obiektów handlowych. W obszarach ochrony środowiska i energetyki Grupa Gesfinu posiada udziały w spółkach produkujących łącznie około 110GWh rocznie w elektrowniach wodnych i wiatrowych oraz poprzez recykling zużytego oleju.  W Grupie Gesfinu znajdują się również trzy zakłady produkujące pelety, wysoko wydajne, odnawialne paliwo z biomasy.

Misją Gesfinu jest poszukiwanie nowych możliwości biznesowych przynoszących atrakcyjną stopę zwrotu, tworzących nową wartość dla społeczeństwa i środowiska naturalnego poprzez rozwijanie nowych projektów w sposób profesjonalny i innowacyjny.

Zarówno jako organizacja, jak i jako jednostki, cenimy uczciwość, rzetelność, ciągłe innowacje i samodoskonalenie.